40. li Opbrengst. Opbrengst. Vervoer. 135,931 ƒ122,173.91 Reizigers, 1ste klasse. 166,043.641 2de klasse 212,563 509,734 183,865.534 3de klasse 862,460 941,030 7,195.72 Bagage, Bestelgoederen 53,91026 9,465,940 18,162.59* 28,249,250 39,990.724 Koopmansgoederen Paarden Slagtvee, 2,577.49 10,847.77 Rijtuigen, 1 De terugkeereude reizigers ƒ498,282.08 I ƒ584,027.564 u stuks. Naar dbn Haag van de verschillende stations. Van ms Haag naar de verschillende stations. 180,830 486,406 kilogram. 2,313,319 hieronder begrepen, zij o dubbel genomen. 1481 18,244? 122 114 1,247^ 144 Het vervoer per Rijnspoor van en naar het station ’sGraven- Opbrengst. f 549,259.255 - 48,072.25 s - 101,492.85 1,774.12 - 6,987.34 en Delftevenals aan leiding tot ernstige bedenkingen te geven uitgevoerd. Ten aanzien van de dienst binnen de gemeente blijft de wcnsch bestaan naar ruimer verdeeling der lijnen in sectien, waardoor 111,055/111,471.75 I 145,147.314' 173,187.22 7,941.94* 39,793.76* 3,298,134 ,o1cncn,i' hage beliep: 416,143 reizigers 1,962,378 kilogr. bestelgoederen koopmansgoederen. stuks rijtuigen vee 58,909,229 101 7,498 De tramwaydienst tusschen ’sGravenhage die tusschen ’sGravenhage en Scheveningenwerd zonder Vervoer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 433