40 Totaal. 2'. Wandelplaatsen Scheveningsche weg Wassenaarsche straat en om het Badhuis Badweg1633.98 Wegen naar het pompstation. 1005.49 Begraafplaatslaan Loosduinsche weg Bezuidenhoutsche weg diverse wegen Evenals in vorige jaren had het onderhoud der wan delplaatsen en plantsoenen in eigen beheer plaats, en rnogt zulks tot de gewenschte uitkomsten leiden. Het hardmaken der paden in het Scheveningsche bosch vond plaats over een oppervlakte van 3775 M2, terwijl wederom eenige paden in het Scheveningsche is gedurende het jaar 1880 geen verandering gekomen aan het onderhoud werd steeds de meeste zorg besteed. Onder het gewone onderhoud der wegendat dooi' II. Jongenburger te Waddinxveen werd uitgevoerd voor f 40,200.hadden de volgende bestratingen plaats 3326.71 107.96 649.83 1468.66 835.84 706.93 M1 1516.35 M2 7719.68 2123.78 2331.38 304.27 1232.69 3702.68 3025.18 en plantsoenen. 9735.40 M2 21956.01 M2 Voor de grindwegen en voetpaden werden gebruikt 507.800 M3 grind en 9648 hectoliter schelpen. Onder de werkendoor den aannemer van het on derhoud uitgevoerd, verdienen vermelding: het ver volgen met de vernieuwing van het lage voetpad langs den Scheveningschen weg, het verbeteren derglooijin- gen langs de Loosduinsche vaart, alsmede het ver beteren van een gedeelte van den Delftschen trekweg. Vernieuwing. Verstrating.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 45