41 86 19 6665 108 120.35 - 247.60 367.95 te zamen. Aanwezig op 31 Dec. 1880. 845 5522 85 De houtverkooping bragt op in de stad langs de wegen en rondom de Zwitsersche woning 108 0 108 0 Blijft Bij geplant 94 8 86 0 De aanplantingen in en bij het Scheveningsche bosch hadden plaats over een oppervlakte van 1 hectare 90 aren 55 centiaren; daarvoor werden gebruikt 18100 stuks boetplantsoen van onderscheiden soorten, be nevens 8920 stuks veeren, populieren, ijpenabeelen enz. In de wandelplaatsen en bloemperken in de stad en bij het. Badhuis waren aanwezig 950 stuks rozen en struiken, benevens 675 stuks vaste bloemplanten. De kweekerijen der Gemeente leverden op: 18 6615 1 50 bosch verlengd werden, tot een gezamenlijk bedrag van 315 str. M. De in gravin gen voor de waterpart ij mogten wederom vorderen; het weghalen van zand door de Gemeente, benoodigd voor het uitvoeren van werken, is oorzaak dat de verlenging dezer ingravingen 43 M. bedraagt. Het aantal en de soort der opgaande boomen zijn in onderstaanden staat opgegeven: 515 91 38 6 Aanwezig op 1 Jan. 1880 845 Geveld of gerooid 4 19 6672 1 57 841 5477 85 4 45 0 Y pen. Eiken. Kastanjes. Populieren. Plat. Totaal. Linden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 46