43 2°. Brugge n. gebruikt tot het dekken der glooijingen van de water partij en de gazons voor het badhuisde overige bagger werd verkocht voor een bedrag van ƒ2383.40, terwijl eindelijk ten dienste der openbare reiniging voor mestbereiding werd afgeieverd voor eene waarde van 1115. Het dempen en rioleren van de Prinsegracht tot aan de Brouwersgracht, waartoe de Raad in hare vergadering van 21 October 1879 besloot, werd uit gevoerd door H. de Borst te Papendrecht over een lengte van 275 M. Het verband tusschen de Brou wersgracht en het thans nog ongedempte gedeelte van de Prinsegracht is door eene overbrugging behouden, waardoor niet alleen een geregelde doorstrooming van water verkregen werd, maar ook de scheepvaart zeer gebaat is. Door de demping van de Prinsegracht werd het aantal bruggen in het afgeloopen jaar met één ver minderd terwijl een tweetal bruggen verlaagd werd. Voorts werden twee nieuwe voetbruggen gelegd over de Singelgrachttegenover de Hemsterhuis- en de Wateringsche straten, door 1. H. de Swart en Zoon alhier voor een bedrag van 5889. Door den Heer J. F. Engel, ondernemer voor den aanleg van straten in het Kleine Veentje, werd een rijbrug gelegd over de wetering aan het einde der Hemsterhuisstraat. Beide werken kunnen geacht worden van zeer groot belang te zijn voor het bouwplan in het Kleine Veentje. Het onderhoud der verschillende bruggen werd we derom in eigen beheer uitgevoerdde herstellingen bepaalden zich lot hel vernieuwen van boven- en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 48