45 8,889.25 Gemeente-Begraafplaats. e. T15.— 783.21 2de 3de 7,919.23 2,754.135 Voor onderhoud en vernieuwing van kaaimuren en beschoeiingen. onderhoud en vernieuwing van bruggen- de afzanderij en de zwemscholen - f 1,437.20 - 300.— - 1,322.02s 2de 3de In 1880 werd voor het begraven van 1512 lijken In het onderhoud werd, zoowel wat de gebouwen als den aanleg betreft, naar behooren voorzien. Er werden gemaakt een driedubbele, een dubbele en vier enkele kelders, allen gedekt met hardsteenen zerken; dit werk werd na openbare aanbesteding ge gund aan H. T. Nater alhier voor eene som van 1300. De kosten van aanleg en onderhoud hebben te za- men bedragen de som van f 4617.435daaronder is begrepen voor kistingen en zerken het ruimen van graven nieuwe kelders vernieuwingen aan de Directeurs woning en het rasterwerk aankoop van plantsoen, daggelden en gereedschappen Overeenkomstig de verordening werden in gebruik afgestaan in de 1ste klasse: 2 grafkelders en 2 grafruimten tot den aanleg van twee kelders voor eigen rekening 19 zandgraven 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 50