60 113 40 idem idem idem op de prostitutie op de tapperijen op de paardenspoorwegen 213 1 40 1 1 212 297 141 100 70 30 43 9 437 172 1466 53 39 3 39 11 199 25 In den loop van het jaar werden 4686 processen verbaal opgemaakt, waarvan 1107 aan den Officier van Justitie en 3579 aan den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongeregt werden verzonden. Onder deze processen-verbaal waren er wegens: bedelarij landlooperij verwonding moord brandstichting mishandeling correctionelen diefstal criminelen diefstal hoon en laster rebellie misbruik van vertrouwen valschheid opligting schennis der eerbaarheid burengerucht te hard rijden openbaren dronkenschap mishandeling van dieren voldoen aan natuurlijke behoeften buiten de daartoe bestemde plaatsen houden van mestverzamelingen zonder vergun- gunning overtreding der wet op de maten, gewigten, enz idem der wet op den kinderarbeid idem der verordening regelende de bouwpolitie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 65