rai HOOFDSTUK I. LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR. Werkelijke bevolking op 31 Ma»n. v December van het vorige jaar 51,861 61,599 113,460 Vermeerdering gedurende bet jaar door: 1,889 2,505 4,394 53,750 64,104 117,854 geboorte 2,330 2,225 4,555 vestiging 3,490 3,983 7,473 Geheele ver meerdering 5,820 6,208 12,028 Vermindering gedurende het jaar door: sterfte 1,373 1,317 2,690 vertrek 2,558 2,386 4,944 Geheele ver mindering 3,931 3,703 7,634 Verschil tusschen de geheele vermeerdering en geheele ver mindering Bevolking op 31 Dec. 1880 Die van de 8ste Afd. (Scheve- ningeri) alléén bedroeg op dat tijdstip6,159 6,583 12,742 Bevolking. 3 Man». Tronw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 6