5 HOOFDSTUK II. Verkiezingen. voor leden der Tweede Kamer der Staten- Generaal voor leden der Provinciale Staten voor leden van den Gemeenteraad 2571 2552 4271 b. c. Het getal kiezers volgens de kiezerslijsten, gesloten in het jaar waarover het verslag loopt, bedroeg: a. de Gemeente in 8 wijken is verdeeld, waardoor het tevens mogelijk werd de werkzaamheden der bevolkings- agenten behoorlijk te regelen. De grenzen dier wijken werden bij ons besluit van den 22sten December bepaalden tevens de instructie regelende den werkking en de verplichtingen der be- volkings-agenten te ’s-Gravenhage en te Scheveningen den Isten December vastgesteld. Doordien deze nieuwe regeling eerst met 1 Januari 1883 in werking is getreden, stellen wij ons voor in ons volgend verslag dienaangaande nadere mededee- lingen te doen. Het aantal genummerde perceelen is in 1882 ge klommen tot 24,213 tegen 23,232 in 1881zoodat dit cijfer met 981 is toegenomen; 1,072 perceelen werden bijgebouwd tegenover 91die afgebroken of door ver bouwing vervallen zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 11