J. van Stralen 8 van 1887 1887 1887 1883 1887 1885 1885 1883 1885 1887 1885 1887 1885 1885 1883 1887 1887 1885 1887 1885 1887 1883 1885 1887 1885 1885 In vele jaren vervulden wij bij de aanbieding het jaarlijksch verslag van den toestand der Gemeente geen zoo droevige taak, als thans, nu wij er behoefte aan gevoelen, U te herinneren aan het neerleggen op J. J. C. de Wijs Jaar van aftreding. 1883 1883 1883 Jhr. P. O. H. Gevaerts van Simonshaven A. P. Godon Mr. B. H. M. Hanlo. O. J. G. Baron van Hardenbroek van ’s Heeraertsberg en Bergambacht A. Hoogenraad W. Hutgens Wzn Jhr. Mr. B. 0. de Jonge Mr. J. H. C. Lisman A. E. Maas Jhr. J. Mock Dr. J. Th. Mouton A. D. van der Gon Netscher Mr. C. P. D. Pape Mr. D. Polak Daniels Mr. J. Pols Mr. B. L. Rasch G. H. A. N. Rietstap Mr. W. A. J. Baron Schimmelpenninck van der Ove W. A. Schroot Jhr. Mr. W. Six J. Stam Mr. M. W. Baron du Tour van Bellinchave Mr. J. P. Vaillant H. M. de Vries Mr. F. A. T. Weve Mr. F. A. P. Baron Wittert van Hoogland Dr. G. Th. A. Wolterbeek Muller

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 14