VERSLAG I 05 GEMEENTE S-GRAVENHAGE T 0 E S T A N D 5 J A. A R 1882. 2 A X j T VAN DEN DE It OVER HET -1 Q*P

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 1