45 -2500 -2400 -2000 -1600 - 800 - 800 - 500 - 500 - 500 - 350 - 350 - 300 -1400 - 900 5de Afdeeling. Hoofdcommies, A. Th. van de Watering Adjunct-commies, W. L. Gf.rtii Schrijver, C. H. van Hees 6de Afdeeling. Hoofdcommies, J. M. Stobberingh -2400 -2000 - 800 - 500 - 500 -2500(') -1600 - 300 Commies, A. C. Wiemansƒ2200 Commies, J. J. F. Witmer-2000 Adjunct-commies, K. H. Ter Winkel 1ste klerk, K. C. F. den Exter 3de Afdeeling. Hoofdcommies, W. Dietz Commies, Mr. II. J. H. Modderman. 1ste klerk, G. van Meeuwen 2de klerk, H. A. Tuijn J. N. Voorstad 4de Afdeeling. Hoofdcommies, C. A. A. van Ginkel Commies, .1. C. Meijs Adjunct-commies, C. F. Schor 1ste klerk, W. A. C. Pont B. J. Warnars W. J. Wenckf.nbach L. J. v. d. Wulp C. P. Vrugt Schrijver, A. Meesters A. D. Elkhuijsen J. H. v. d. Borght 2de De door den heer van de Watering in zijn vroegeren rang van Commies genoten personeele toelage van ƒ400 is door zijne bevordering tot Hoofdcommies vervallen. Jaarwedde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 21