20 de exploitatie van de exploitatie van en de exploitatie van een trekking van Verplaatsing van Concessie voor electrische klokken; Concessie voor den aanleg pneumatische uurwerken Maatregelen tot vermindering den Schouwburg; Afschaffing der kermis te Scheveningen; Aanleg eener 12 M. breede straat ter verkrijging eener ruimere gemeenschap tusschen de nieuwe wijk in het Kleine Veentje en het centrum der stad; Rechtsgeding van M. de Niet Azn. contra de Gemeente; Uitgifte op grondrente van de terreinen der voor malige Renbaan te Scheveningen; Onteigening voor de uitbreiding van het station der Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij Voorstellen tot verpachting, tot verkoop, tot ver bouwing en tot uitgifte op erfpacht van het Gemeente- badhuis Concessie voor den aanleg en algemeen slachthuis; Klacht over de niet voldoende lichtsterkte van het gas; Bouw en verbouw van openbare lagere scholen Onderzoek van het drinkwater uit de openbare pompen en van het duinwater; Overkluizing van de schelpsloot; Aankoop van het paleis aan den Kneuterdijk en aanhoorigheden met daarbij behoorende terreinen; Verkoop van het paleis aan den Kneuterdijk; Exploitatie van de terreinen achter het paleis aan den Kneuterdijk; Aanleg van een afvoerkanaal naar zee voor de ver- versching van het water in de grachten der Gemeente; hoofdonderwijzer en hoofdonderwijzeres; den Aschstaal te Scheveningen; den aanleg en van brandgevaar in I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 26