33 Totaal. ƒ9,871.— f 7,065.— - 1,715.— - 600.- - 491.— gewoon onderhoud der gebouwen en wel tot een be drag van voor binnenverf- en behangwerken voor buitenverfwerken voor de binnenbaden In den Koninklijken schouwburg kwamen de jaar- lijksche herstellingen, uitgezonderd verschillende ver beteringen, tot stand. Zoo werd de kapbedekking boven het tooneel groo- tendeels vernieuwd en daarin vier schuiven gebracht, die zeer gemakkelijk geopend kunnen worden, om, tot afvoer van rook en damp, ingeval van brand te kunnen dienen. Met het aanbrengen van de inrichtingen, om bij brandgevaar het geheele tooneel plotseling te kunnen bevochtigen en als waterscherm dienst te doen, is aangevangen, doch dat werk moest tot het einde van het speelseizoen worden gestaakt. De calorifères onder het tooneel werden belangrijk verbeterd en de ijzeren rookbuizen door metselwerk vervangen. Acht kleedkamers werden in beteren toe stand gebracht, en zoowel de algemeene koffiekamer als de damessalon door het aanbrengen van een licht kroon en van spiegels, versierd. Dit alles, met inbe grip van het schoonhouden, kostte ƒ9518.342. Voor de décors werd uitgegeven 1922.27, waar door de bestaande langzamerhand in beteren toestand gebracht en enkele nieuwe vervaardigd werden. De navolgende eigendommen werden verhuurd voor het daarachter vermelde bedrag: 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 39