34 100.— 490.— 104.— 200.— 600.— 250.— 625 450 250.— 700.— 30.— 35.— 390.— 60.— De exploitatie der badinrichting te Scheveningen waaromtrent eenige bijzonderheden zijn vermeld in het hierachter opgenomen verslag der Commissie van bijstand in het beheer van het badhuis (bijlage 16), werd in 1882 voortgezet op den voet als in de laatste daaraan voorafgaande vijf jaren. Het getal buitenbaden bedroeg 52,287alzoo 27 minder dan in 1881 en 6629 minder dan in 1880; het getal binnenbaden daarentegen was eenigszins hooger, tegen een aantal van 57,879 in 1881, werden er in 1882 het huis hoek Prinsegracht en Varkenmarkt f wachthuis aan het Zieken- huis aan het Zieken n0. 6- de Raamstraat- Keizerstraat te Schevenin gen, in gebruik als post-en telegraaf kantoor. - het huis aan de Hand (spoorbrug) - in de Korte Lombardstraat - de stal in de Doelenstraat- lokalen boven het Boterhuis - brandspuithuis aan de Nieuwstraat- de lokalen onder het gebouw aan de Groote Markt- de lokalen boven de Korenbeurs- eenige kelders- een der kelders van den schouwburg - Te zamen. 4,284. Om verschillende redenen zijn thans vervallen de huren van: de bovenwoning van den schouwburg; j> kelders onder het verbouwde gedeelte van het Raadhuis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 40