INHOUD. 141 Bladz. Hoofdstuk I. 1 BEVOLKING 5 II. VERKIEZINGEN III. 7 GEMEENTERE STUUR IV. 23 GELDMIDDELEN V. GEMEENTE - EIGENDOMMEN WERKEN EN u 30 INRICHTINGEN 69 Vlfl. MEDISCHE POLITIE VIA. 81 GEMEENTE-POLITIE tl 90 VII. NATIONALE MILITIE EN SCHUTTERIJ 92 VIII. KERKELIJKE ZAKEN H 94 IX. ONDERWIJS KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 127 X. ARMWEZEN 130 XL LANDBOUW EN VEETEELT 135 XII. NIJVERHEID HANDEL EN SCHEEPVAART. XIII. IN VERBAND STAANDE MET INRICHTINGEN H UITOEFENING VAN HANDEL EN ANDERE DE BEDRIJVEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 4