106 4882 4824 4743 4858 4919 [f 10171 9996 9768 9987 10156 6411 6265 6243 van Het getal leerlingen bedroeg Mannelijke 5289 517-2 5025 5129 5237 Op 15 Januari 1886 15 April 15 Juli 15 October 31 December Kosteloos onderwezen werden Aantal 15 Jan. 1886 6560 leerl. waarvan 3493 3067 3394 3017 3284 2981 3287 2956 1886 bedroeg het aantal op 15 April 15 Juli 15 October Op het einde restanten van de scholen voor on ver mogenden te 's-Gra- venhage 386, te Scheveningen 171; van de scholen voor minvermogenden te ‘s-Gra- venhage 60, te Scheveningen geene; van de burgerscholen (lste soort), te’s-Graven- hage 274; te Scheveningen geene; van de burgerschool (2de soort) voor meisjes 78. Men neme hierbij in aanmerking dat in den loop van 1887 in gebruik zullen worden ge nomen de nieuwe school voor onvermogenden aan de Lijnbaan (ter vervanging van die aan de Juffrouw-Idastraat) en de verbouwde school voor onvermogenden aan de Korte Lombard- straat (waarvan de leerlingen thans gevestigd zijn in het kleinere hulplokaal aan den Zuid- Buitensingel). Subsidiën werden ten behoeve dier scholen niet verleend. Over de schoollokalen en onderwijzerswoningen zie men Hoofdstuk V B 2°. n Mannel. Vrouwel. J? ■n Vrouwelijke Totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 113