I 107 f 310.427.425 9.629.045 2.400.— 77.124.75 7.042.77 het aanschaffen het onderhouden schoolmeubelen. het aanschatten onderhouden van 816.66'' en bijdragen tot onderwijzers De kosten van het onderwijs (art. 44 der wet op het lager onderwijs) hebben, voor zoover zij thans reeds met zekerheid zijn te bepalen, in 1886 het volgende bedragen: Jaarwedden der onderwijzers en onderwijzeressen Vergoeding aan onderwijzers aan het hoofd van scholen staande, wegens gemis van vrije woning Toelagen opleiding van Kosten van het herhalingson- derwijs van het stichten van schoollokalen en on- derwijzerswoningen van het in stand hou den van schoollokalen en onderwijzerswonin- gen (met inbegrip van het verbouwen der scholen) voor het huren van schoollokalen en on- derwijzerswoningen van en van van en schoolboeken, leermid delen en schoolbehoef- ten Transporteere. 17.699.415 9.179.385 434.31915' n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 114