137 2de 3de 6de 4de 5de 10 4 1 7 3 112 12 11 15 14 8 8 19 Te zamen. De gewone toelatingsexamens tot den 1886 A en B A B A en B A B cursus 1887 werden gehouden op 7, 8, 9 en 10 Juli. Van de 49 adspiranten (42 voor de 1ste, 1 voor de 2de, 1 voor de 3de, 1 voor de 4de, 2 voor de 5de, en 2 voor de 6de klasse) werden 25 toegelaten, en 24 afgewezen, van welke laatsten vier tot een lagere klasse werden toegelaten. Na buitengewoon toelatingsexamen werd op 31 Augustus tot elk der laagste drie klassen één leerling toegelaten (die in de 3de klasse na examen voor de 4de); op 28 October een leer- tuurlijke historie Dr. W. J. Vigelius werd bij de behandeling der Gemeentebegrooting voor 1887 verhoogd met f 450, en alzoo bepaald op f 1650. Het Gymnasium werd den 31 sten December bezocht door 112 leerlingen, tegenover 123 in het vorige jaar. Zij waren verdeeld als volgt: 1ste klasse. 1ste afdeeling 2de 1ste 2 de r 1 ste 2de y> V) V) n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 144