140 van liet schooljaar 1886 be 73 171 8 8 6 de heer Arn. Spoel A. Seiffert mej. L. C. Blankenberg, voorlager onderwijs; den heer Ph. P. M Loots, nit Haarlem, voor theorie en compositie den heer B. van der Eem, voor piano-onderwijs en alt-viool den heer L. A Hazebroek. voor hobo; den heer S. Meerloo, voor fagot en contrabas; den heer E. Meerloo, voor trombone en pauke. Aan den heer 11. A. P. de Waart, uit Am sterdam, werd, behalve het eindgetuigschrift voor theorie, compositie, orgel, piano en onderwijs kunst, eene zilveren Rijksmedaille uitgereikt, als een bewijs van bijzondere tevredenheid voor den ijver, waarmede hij had gearbeid aan de ont wikkeling van zijn schoon talent. Voor den cursus 1887 lieten zich 137 leer lingen inschrijven, waarvan die voor de koor- gezangklasse allen (84), doch voor de instru ment- of de theorieklassen slechts diegenen geplaatst werden, in wie men aanleg meende te ontdekken, en dan nog voor zoover er plaatsen open kwamen. Bij het einde droeg het getal leerlingen 277, waarvan 118 mannelijke en 159 vrouwelijke, verdeeld als volgt: koorgezang solfeggio-klasse solozang italiaansche taal mej. piano R. A. T. Gaydou deheerenC. L. W. Wirtz, G. F. Wagener, A. J. Ackermann en de hulponderwijzer H. 0. Pontier. Getal leerlingen. inderv. ijzers. Klasse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 147