151 58 49 107 dan op hetzelfde nog verpleegd waren, alzoo 15 verpleegden meer tijdstip des vorigen jaars. De verpleegdagen te zamen bedroegen 35800. Daarenboven zijn door het Burgerlijk Armbestuur in de verschillende gestichten of bij bijzondere personen verpleegd 170 personen, meest kin deren, die door de ouders verlaten waren, of wier ouders in het ziekenhuis verpleegd werden. In het Gemeenteziekenhuis zijn opgenomen 1328 onvermogende lijders; voegt men daarbij 147 lijders, die op ultimo December 1885 in verpleging waren gebleven, dan blijkt, dat verpleegd zijn 1475 onvermogende personen, die te zamen 53434 dagen in behandeling waren, alzoo 248 verpleegden en 4531 verpleegdagen meer dan in 1885. Sedert 1 Januari 1885 wordt voor die ver pleging door het Burgerlijk armbestuur geen vergoeding meer betaald. Wat betreft de geneeskundige hulp aan armen verstrekt, die in hunne woningen worden ver pleegd, verwijzen wij weder naar onze mede- deelingen in Hoofdstuk VP V alsmede naar het verslag van het Burgerlijk Armbestuur. De financieele uitkomsten zijn, volgens de overgelegde rekening, waaruit dit meer in bij zonderheden blijkt, gunstig te noemen. De Commissie voor het Burgerlijk Armbestuur bleef onveranderd. Instellingen door of van wege de Gemeente beheerd of gesubsidieerd. Als bijlage 34 n". 1 is hierachter opgenomen een tabel, betrekking hebbende op het getal i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 158