153 HOOFDSTUK XL Landbouw. De toestand van de gewassen was over het algemeen niet ongunstig. Instellingen tot voorkoming van armoede, door of van wege de Gemeente beheerd. I)e gewone statistieke opgaven betrekkelijk deze instellingen komen voor in de tabellen als bijlage 35, hierachter opgenomen. 1". De Bank van Leening. 2°. De Hulpbanken. 3°. De Spaarbanken. Commissarissen van de Bank van Leening hebben bij die tabel weder gevoegd een uit voerig verslag, waaruit wij aanstippen dat in de hulpkantoren 2621 panden meer werden beleend, doch f 3068.50 minder werd voorge schoten dan in 1SS5. In de hoofdbank vermin derde het aantal panden met 555 en het totaal der voorschotten met f 745. Bij de hoofdbank en hulpkantoren werden beleend 217256 panden, waarop werd voorge schoten f 731.309. Als een bewijs voor de degelijkheid van het werk wijst het Bestuur op de bekroning, welke aan een vijftal blinden ten deel viel op de in den afgeloopen zomer alhier gehouden tentoon stelling van door werklieden vervaardigde voor werpen. Landbouw en Veeteelt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 160