15S Veestapel. komkommers leverde goede uitkomsten op, doch de prijzen waren laag: in de boonen kwam reeds vroeg het zoogenaamde rood voor. De bloemen en vruchten, welke geteeld worden zijn meest voor eigen gebruik of worden in de omstreken verkocht: bloemen worden ook wel door Rotterdamsche kooplieden opgekocht. Omtrent de boomkweekerijen en houtteelt valt niet veel bijzonders optemerken; de toestand der boomkweekerijen was gunstig, de houtteelt bleef onveranderd. De voor bovenbedoelde takken van landbouw ingenomen oppervlakte bedraagt: 79.hectaren. 2.80 De gezondheidstoestand van den veestapel liet over het algemeen weinig te wensehen over; aanfok was er weinig, zoodat ook van rasverbetering geen sprake kon zijn; de handel was tamelijk en de prijzen redelijk. De telling van het vee gaf de volgende uitkomsten voor tuinbouw vruchtenteelt bloemkweekerijen 12.— houtteelt .295. boomkweekerijen 2.80 De uitgestrektheid woeste heiden, duinen enz. bedraagt 885.81 hectaren. De zandverstuiving werd weder zooveel mo gelijk tegengegaan door beplanting met helm en bedekking met veen. r> y>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 165