159 5 Koop- 11 O O F D S T UK XI I. 5600 23 198 40 21 124 1516 184 3 4S2 8 200 4 6 16 De verkiezingen voor de Kamer van Koop handel en Fabrieken hebben de volgende uit komsten gehad Het aantal dekhengsten bedroeg dat der veulenmerriën. veulens, hitten en werkpaarden ezels en muilezels springstieren melkkoeien en melkvaarsen kalveren en pinken schapen geiten en bokken varkens Volgens eene ruwe begroeting van het pluimvee bedraagt het aantal hoenders kalkoenen eenden ganzen zwanen faisanten De middenprijzen van de veld- en tuinvruchten, het ooft, het vee, de boter, de kaas, alsmede de ter markt gebrachte hoeveelheden, worden opgegeven in het verslag der Kamer van handel en Fabrieken. (Zie bijlage 39.) V) Vijverlieid. Handel en Scheepvaart. 1. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 166