174- ons Hieronder zijn begrepen de retourkaarten te Leiden uit gegeven naar 's-Gravenhage. stokers, 2 nachtstokers. 5 conducteurs, 1 bank werker, 2 ploegbazen. 6 wegarbeider 3 arbei ders, 3 expediteurs. Uitgegeven retourkaarten te ’s-Gravenhage: 1e Klasse. 1120 1419 55b 683 58 7075 4-224 4253 1977 277 673 Omtrent de exploitatie der STOOMTRAM HOLL. SPOOR-SCHEVEN1NGEN werd geen mededeeling gedaan. In verband niet het in 1885 door de Haag- sche Tramway-maatschappij gedaan verzoek, om haar tramwegnet uit te breiden en hare con cessie, na verlenging tot 30 jaren. aan eene andere Maatschappij met den zetel te 's-Gravenhage over te dragen,' ontvingen wij bij schrijven van 30 Mei de mededeeling, dat zij zich in verbinding had gesteld met de Société Générale de Chemins de tér économiques te Brussel, die zich bereid verklaarde om over te gaan tot liet oprichten van eene nieuwe Nederlandsche Maatschappij te vestigen te ’s-Gravenhage zonder de ad ministratieve of financieele medewerking der bestaande Haagsche Tramway-maatschappij, mits de aan die concessie te verbinden voorwaarden aannemelijk konden worden geacht. Den 31 en Mei d. a. v. ontvingen wij van de Société Générale de voorwaarden, welke zij noodig Naar Voorburg Wijkerburg Veur Voorschoten W assenaar Leiden 9 ‘2de Klasse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 181