3- !'l I het jaar 1886. 343} 51 1796 2361 1903 1034 Totaal. 49 41 192 283 3133 3699 444 242 202 76’ Totaal 296! 8| 1 373! 13 2369 21451 4736 I-- 376; 283 3506! 3712 1998! 1 429! 1806 1767 49 165 192| I 1110 I 4 1 110 1311 94 100 2411 1| 1 51 211 35 I I V. 15. I I 17. I 18. I INSCHRIJVING IN HET BEVOLKINGREGISTER. AFSCHRIJVING UIT HET BEVOLKINGREGISTER. VAN PERSONEN, KOMENDE UIT: VAN PERSONEN, VERTROKKEN NAAR: MAANDEN. TOTAAL TOTAAL. het buitenland. M. V. 1 83! 1-23 12' 63: Januari 93 153 3 Iü' 17 201 276 13 8 119 102 111 14a 9G 87, Februari 116 5 12 15 8 228, 255 6| 276 6! II 162! 130 167 114 112: Maart 4; 16: 26 17 19 2681 276 18 20 298 15i 13 185: 139 162: 125 April 6 133 21 32: 10! 238 292 23 35! 514 17 22 251 390 335' 209! 1141 Mei 224 1 11. 40! 13: 312! 417 8 7 25 22, 196 129 208 164: 74! Juni 1-2! 3 9, 39 20 245! 248 3 45 41 176 149 189: 145 67 Juli 11 13 36! 9! 22 251 311 6! 21 14 18 28 227 190 184 128! II i Augustus 2 22! 131 20! 28 272 307 28 30 38 27 244! 213 200: 135! 129! September 191 38 6! 17! 41 355! 339 395 2I0 169! 218! 94 177 October 10! 9 29 36 41 277 340 9 268 218 95 193! November 2 1 11 12 47! 37 315 425 6! 172 12 10 212 190! 55 December 1 12 381 27 171 213 1' 5 3 Algemeen Totaal Militaire Gebouwen Krankz. gestichten M. 2. Ambts halve. i Ambts halve. een andere gemeente der provincie. 8 5 het buiten land. 201 1 de koloniën van den Staat. I 29! 31 34 35 V. 21. M. 14. V 25. j 16 26| 19! 26 5 3 24 31 6 2: 14 7 239; 238 2 3 293 3; 20 25 32 27 376 Bijlage 3' 1424 1510! 1759! I een andere gemeente des Rijks buiten de provincie. V 12. 1 de koloniën van den Staat. M.l V. 6.1 76: 139 145! 146! 132 7 41: M 24. I «een andere i gemeente des j 1 Rijks buiten I de provincie. 1 i een andere i gemeente der provincie. WOONPLAATSVERANDERINGI jQ 8| 3 362; 366 421: 468, 372 370 3 U 3 S 164! 12 19 M. i 16 M V. 22. 23 8|’ -1— 2481|281|256|252|320! 60. 55| V. I M. 19. j 20. I 7 200 148 129; Hl 159 1 60 2161 77 70 97 7. I 94 14 18 21! 25 M. V. M. V. 8 i 9.110j 11.1 1 115; 106, t32l 148 M. 3. 4. 6! Ill 2473 281 276 252 320, (.0. 55 4292 442 2! 113; 102 I 106! 117| 121! 102 HO 163 150I V. M. 1 18 20 17 28

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 198