4. 4. OVERZICHT der Huwelijken in het jaar 1886. 2. 2 2) 2 5 Bijlage USSCHEN H U W EL IJ K EN Aanmerkingen. GESCHEIDEN MANNEN EN WEDUWNAARS EN .10NGMANS EN TOTAAL. MAANDEN. Weduwen Weduwen. 8 7. 9. 6. 10. 5. 4. 12. 3. 43. 1. 3 7 31 3 38 Januari 2 6 8 90 2 72 Februari 1 1 6 4 1 49 62 Maart 1 3 3 1 1 59 50 April 5 13 127 147 Mei 1 9 6 5 75 96 Juni 4 1 1 4 58 70 Juli 1 4 8 1 4 *j Weduwnaar. 3 99 117 Augustus 4 9 2 0 3 59 77 September 4 7 1 2 2) Weduwnaar. 55 44 October 1 1 43 4 109 91 November. 1 1 8 1 1 1 92 74 December 3 8 53 4 87 7 2 25 836 4025 Totaal Jonge dochters. Gescheiden vrouwen. Gescheiden vrouwen. Jonge dochters Gescheiden vrouwen. [Huwelijken aangegaan met vergunning van de rechtbank (Art. 550 Buig. Wetboek 11. .Jonge !Weduwen [dochters. (Hier te vermelden het geslacht en den burgerlij ken staat van de persoon met wien de echtgenoot van de(n) afwezige is ge huwd).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 199