I: s 1 5- 1 i I 8 I 11 M. j V. J M ui 34j I I I 119 l I n i I W I i i I i 4 i STAAT van de overledenen te ’s-Gravenhage het jaar 1886, met inbegrip der levenloos aan- gegevenen, verdeeld over de verschillende maanden van het jaar en naar den Burgerlijken Staat. 12 I Bijlage Gehuwd. I Gescheiden Ongehuwd. Totaal. 1886. i M. V. LEEFTIJD. M. in "247 11331094 253 38 54 2 Transport Gehuwd. MAANDEN. M. V V. V. 7 i Januari. 87 91 10 29! 35, 13 351 1 I Februari 7!1, 80 30 34 9 231 136 Maart 107 98i 40 32 20. 31 1 167 162 April .901 80 28 33! 11 21 129 134 Mei 92 83 25i 6 22, 123 131 Juni 75 84 25 11 19 1 b t 126 Juli 107 108 35 26 5 10 147 144 Augustus 142: 133, 30 16, 6, 19 September 156! 160 25 26 6 18 204 October 35, 9. 1 161 172 November. 29. 12 1 176 December 118 102, V i 168 163 1742 1 5 261 326 124 Totaal Algemeen Totaal 13081286 1 17981878 5 19 181 Weduwen staat Burgerlijke staat onbekend. 117, 131 137! 137 Geschei den. Burg. staat on- Totaal. bekend. 26 M. i V. 1 2 1 o 1 1 4 1 1 1 1 1 8 B B Q 4 2 I 4 I 2 1 1 6 2 4 2 4 2 2 2 1 5 i Onge- i huwd. 26, 22 M. 365) 326 124 261 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 9 6 8 6 13 9 3 1 1 3 2 3 I 1 b 16 18 16 15 13 18 12 18 16 1* 22 12 16 17 27 II 9 12 9 18 12 4 3 1 3 3 4 1 B 1 B B B I M. i I 17bj 168 187: ■2I 20, 35 16, jaren. B 1) 130 162 3 1 2 4 1424 1397 0 B 1 1 B 1 n B B V B B 'S B B B B B B 7 c» 9 8 |1 o 5 8 11 i 178| 1 i D i i I I0 11 6 8 11 6 6 10 3 1 6 8 5 1 4 1 i 3 2 B B 2 1 B B I I 1 B I M I 1149'1150 365 6 8 5 6 3 9 I 2 9 3 i i 5 3 4 2 i 2 B 1 1 b i!639 M. i Wedu- j wenstaat. M. V. 2 2 6 I 5 3 1 1 1 5 i 4 13 2 11 4 i 8 I ld 4 6 18 7 5 2 I 7 1 I 1 2 1 2 4 17 8 15 i I 18 10 j 8 15 11 i 16 9 11 7 11 6 6 9 3 3 1 2 B P P M.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 201