Bijlage 22 Aan Burgemeester en Wethouders van 's-Ghavenhage. ’s-Gravenhac.e, 1 Maart 1887. De Commissie voornoemd, ■I. van Stralen, Voorzitter. 11. J. II. Modderman, Secretaris. Be Commissie van bijstand in het beheer der Gemeente- gasfabriek heeft de eer U hierbij aan te bieden het Verslag over den toestand en de exploitatie dier fabriek over het jaar ’886, met bijbehoorende bescheiden en rekeningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 267