22 a b. c en gegoten ijzeren hulpstukken voor hel de Stoomboot-Maatschappij te Botterdam 5 Het leveren van voerlieden, paarden en tuigen voor het Cokes vervoer en het leveren van een rangeerpaard aan den heer W. r>E Greef alhier, respectievelijk voor 11.45% per vracht en f5.72% p. dag. 4 Het leveren van eene partij gegoten ijzeren huizen voor de uitbreiding der Ganalisatie naar Scheveningen, aan de heeren van hex Berg en Co. te Amsterdam voor f5.08 per 100 KG. 5. Het leveren van zelfde doel, aan voor f6 70 per 100 KG. Ingevolge bekomen machtiging werd ondershands in geschreven naar: Io. De levering der benoodigde Westphaalsche kolen, van welke aanbiedingen werden gegund 28334 ton Almakolen aan de heeren van Nievelt en Co. te Rotterdam voor den prijs van 16.55 per 1000 KG. franco Roll. Spoor, en 14167 ton Consolidationkolen aan den heer II. A van Hei ningen te litre'ht Voor den prijs van f6.55 per 1000 KG. franco Roll spoor. 2o Den opbouw van 5 nieuwe ovengewelven en het af breken der bestaande, welk werk werd gegund aan den heer 11. E. de Baan te Scheveningen voor l 6286. Voorts werd nog machtiging verleend tot ouders handschen aankoop van 40 stuks retorten voor de nieuw te bouwen Klonne-ovens tot een maximum bedrag van I 1600 een 20' regulateur met afsluiters van de Dordrechlsche gasmeterfabriek voor de som van f 1008 twee stoomketels bij de Maatschappij «Ijzergieterij de Prins van Oranje” alhier, voor de som van f2375; d geheel nieuwe stoomleidingeii aan de „Ijzergieterij de Prins van Oranje” voor de som van (3100; t 500 waggons Almakolen bij de heeren van Nievf.lt Co. te Rotterdam voor f 65.50 per waggon f 200 waggons Consolidationkolen bij den heer II. A. van Belningen te Utrecht voor de som van f 64 50 per waggon;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 272