22 -2700 1140 M. samen wordt de huur niet vergoed. HOOFDSTUK IV. Kolenlevcring Consolidation a f65.50 f 76045.50 f 98522 M. 17598 door 11. A te Utrecht, 500 000 Unser Fritz a t 6.18 I' 5"90 f 250.55 2839.15 samen 56,309.150 KG. waarvoor betaald f2377012'' Voor deze leveringcn werden nog de volgende onkosten vergoed 211 M. 140 789 en gasproductie eene lengte van De Canalisatie had in het begin van 1886 115720 Meters waarvan vernieuwd of nieuw gelegd en oud De volgende kolen werden geleverd, franco station Roll. Spoor, of Rijnspoor: door van Nievelt en Co. te Rotterdam. 3150.000 KG Almakolen (proef) a I 66 50 f 20947,50 210,491,30 a f65.50 f 137871.80 VAN HEININGEN 11,610.000 door II. Berghuis te Amsterdam. af spoorvracht te samen 115720 M. In dit jaar werd deze lengte vermeerderd met Totaal 118420 M. waarvan vernieuwd of nieuw gelegd 101990 M en oud r 16450 Totaal 118420 canalisatie, waarvan huur van ondergrond aan de Gemeente verschuldigd is. Voor pijp in de Passage Voor pijp, gelegd naar de Villa Salomonson en voor pijp naar de cellulaire gevangenis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 279