22 11120150 c. uren e. 3 tegen in 15350 M3 gas Samen 11135500 1' 1719.96 23339.80 4784.93 -25.-299 -2161 -27053 2521-2 M3 132 M- -271 M> bijzondere lichten lichten aan t paleis daglichten 1 4784 93 die van het ontsteken bedrage van I 25539.80en bedrage van 11749.96. De kosten van uitbreiding van het materieel der publ. verl die door de gasfabriek gedragen worden, bedroegen f 3244.35. De publieke verl. gebruikte in dit jaar 1577812 ,M het vorige jaar; in 1886 dus meer gebruikt. samen 1577812 M! Voor het door de publieke verlichting gebruikte gas, zijnde 1577842 M werd door de Gemeente vergoed eene som van I 126 227 36. Eveneens restitueerde de Gemeente de kosten van onderhoud van het materieel der publ. verl ten bedrage van en blusschen der lichten ten de wedden der Inspecteurs ten 1518093 M:' 59749 M1 Het gasverbruik bedroeg per inwoner (141161) 11 17 M3 tegen 11,11 M’ in het vorige jaar. De loonen voor dit beheer bedroegen voor controleurs voor lantaarnopstekers voor diversen voor onderhoud van het materieel te zanten f 29874 69 welke som door de Gemeente werd vergoed. De publ. verl kwam der Gemeente dus te staan op 9.891 cent per Ms. Als bijlage No. 3 is hierbij gevoegd eene Graphische voor stelling van het gasverbruik door de publ. verl. sedert de exploitatie door de Gemeente HOOFDSTUK VIII Gasverlies Op den Ist™ Januari 1886 bevond zich in de gashouders Door de fabrieksmeters werden als gemaakt aangewezen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 284