22. 22 F I N A N C 1 E E R Z I H T. Bijlage V I’ 1168,698.31 12(19.497 (11 f 40,798.70 7 8,982,25- 5,749 25 1,200,00'- 1,286 00 - [- 25,465,00- 16,050 15 1 - - l,iolj f 22088739125069 20i|Oï743332’ f 14,051 V I T G A V E V OATVAWeSTEA. Aard reu Ontvangsten uitgegeven, begroot is If 6O,<lOO OOjH38,5t8.27*|f "8,518.27 I f 1. Batig saldo 1886 II 4.205.00 3,582.91 III Steenkolen - 254,246.85 I 366,538.66 t 112,291.81 [V. 4 zeraarde. 5,057.54 - 5,500 00 462.46 - 1,570.89a 1,429.10,. f i 8‘ VI. 58 68 - 53,648.96 948.96 - 32,700.00 693,96 1,642.92 f Hoofd stuk. V. Gebruik van toestellen: huur van leidingen meters verkoop enz. van lei dingen. 150.00 9,500.00 Werkelijk I ontvangen. 208.68 9,412.90 Begroot j Werkelijk op - 69,195.96 23,339.80 5,215.07 825.91 1,311.52 Begroot op - 3,000 00- 2 801.69° f 12,65000 f 11,423.27° f 5.21 66' II f 587 3,580.00 625.00 58.68 - 68,500.00 - 24,000.00 f 125,200.00 f 126,182.72 f 660.20 660.20 Geleverd gas lo aan particulieren 2o 3<> Meer dan [Minder dan begroot is. - 24000,00[- 25.539 80 1750.00- 1,749.961 r~3575ÏkÖÖ - 29,874 69 199 if 2851 17 I776,"78 "8 1787,616.56 - 12,043.36 f 471 - 2,500.00|- - 2,500.001- 122,268 64 -126,227.36 i- 5,958.72 - 20.503,60- 20,028.72[ Kalk en Hl. iHestitutie door de Gem. 1 onderh. pub. verlichting f Io.000.00|f 4.784.95 2 loon lantaarnopstekers. 3 wedden v 2 controleurs .633.305,84-611,390,481- 8,084.64 publ. verlichting. t 'lemeentegebou wen Meer dan [Minder begroot is. I begroot Jaarwedden en loonen ambtenaren werklieden stokerij en zui verhuis, portier Doe- lenstr. magazijnkn. enz Lantaarnopstekers l itk. aan de Gemeente gebruik v. ondergrond. I' 122.000.00 I 118,420.00 2'p(’.t. onalgel. kapit. - 17.829.40- 47,204.40 beheerd. Gemeente enz I- I0,000.00[- 10,000001 wijziging Aschstaal .[- 27,704.001- 27,704.00| l 207 555710 i 203.32840 aflossingen 'f 85.171.22- 88,754.13[| - 99,636.00'- 99,656 00| M 84,807J2 H 8090.15 f 3,582.91 97.960.11 - 25,410.14 4,784.95 1,674.09 1,188 68 II. Hentcn en renten aflossingen - 3,000.00- f 90.550.00 f107,178.73° f 25.410.14 f 8,781.40° Onderhoud. Fabriek en huizenleidiug - 72,550.00 - mat. publ. verlichting - 10,000 00- gastneters leidingen bij particul. kosten van aanschaffing van te verknopen of in gebruik te geven leiding. van nevenpro- Aai:h itijt Uitgaven. - 20,142,83 - 20,697 45 - 5,000.00 - 3,595 31 |- 5,23;| 80.00 i i- 9,41|V. 554.62 IV. Verkoop ducten. cokes gruis cokesstof teer ammoniawater diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 295