23. H ET GETAL KIN1EREN, STAAT op 31 December 1886 op de Openbare scholen de dag school te s-tJravenhage b=zocht hebben. Lett C. AANTOO.NF.NDE OIF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 327