I 1 23 23- I i j HOOFDEN DEB SCHOLEN. KWEEK ELING EN. SOORT Bedrag EN van .-lan- NAMEN BENAMING NAMEN N A M E N I mei hingen. het school- I DEK EN Inkomsten. EN EN school gevestigd is geld. SCHOOL. VOORNAMEN VOORNAMEN VOORNAMEN. f 80; Nihil. 80 50 40 30 500 500 id. 500 180 99 id. 99 id. 40 40: Iber. (Maria Theresia) handwerk voor nut 2de Rang I (1806), wiskunde, i teekenen en gymn. Rang of acte en verdere toe latingen. f 4950 Vrije woning. id. id gymn. en schoonschr. v. M. O. handw. v. nut en smaak. id. 500 500 560<i Straat of gracht, In der Horst. Johanna Jacoba) ntier. (Maria Barbara Rozetta) s. (Constance Maria Jeanne) (uiers. (Gozina E Haan (Catharina) karroo. (Wilhel- nus), voor de gym vistieh. <A. (Johanna Hermina) (1857). id. id. oud. (1878). id. onds, (1857). gymn. onds. (1857), handw. v. nut en smaak. onds. (1878). id. Rang of acte eni verdere toe- I latingen. aSchmal. fJacob; <1 en s. Dagschool voor jongens eni meisjes. waar de ’■tier. (Catharina Hendrika) wren. (Catharina Hendrika) (Wilhelmina wtristina Maria) Nieuwenhoven. r i'.ibeth Josefine) Hemsterhuisstraat 6de Schoolwijk. I a. Geeft ook onderwijs aan de school aan denNoordwal. e Gou. (Johannes) rouwer. (Homme) ersprille. (Pieter i Leendert) ogervorst. (Arie) Ous. (Catharina) ONDERWIJZERS, wr wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. ■nwerse (Pieter j hoofdond. f 1200 Bies. (Theodoor Anton Reinier) lOOOSigmond. (Anna 1000 Catharina) 700 Kennedij (Hendrika Tetronella Etisa 500 beth) 700 Ross. (Johanna Clazina Petronella) Wortman. (Catha- 600 rina Geertruida Christina

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 339