I 23. 23. i l i 50 g HOOFDEN DER SCHOLEN. SOORT KWEEKEL1NGEN Bediag EN van BENAMING Aan- waar de N A M F. N N AMEN NAMEN merkingen. het school- r>Ei’. Inkomsten EN FN EN school gevestigd is. SCHOOL. geld. VOORNAMEN. Dijk. (Johannes! hoofdond f1200 De Goede de Ko rter Willam Ufir.T, I ,11.1.... Nihil. 50 (Johan 50 id. 600i 600l id. ’(♦o id. 700 i i I VOORN A M E N. -ten boom. Adriaan). au Leeuwen. Antonius Marinus) «gt. (Pieter) Straat of gracht. f 1950 Vrije woniu onds. (1878). c 5 jkstra. (Henriette Jobanna) m Assendelft. Maria Cornelia hkoba) 'tiering. (Wilhel mina Frederika) «Trierum. (Ryna) en I hoofdond I (1878;. f 60 j nk, Liglhart. kGerard Jan) en s. (1857). hoofdond. (1857). wisk., gymn. i hoofdond. (1878). hulpond. (1857) ond. (1878). id. Rang of acte en verdere toe- |V O O R N A M E N.| latingen. i hulponds. (1857) handw.v. nut en smaak. id. <S an 1 Pieter Willem) kker. (Herman Antonie) Tullinghstraat. Dagschool 3de Schoolwijk. ivoor jongens meisjes ONDERWIJZERS, ooi- wie de hooiden der scholen worden bijgestaan. I xgwater. (Willem Daniel) mraadt. (Johan Hendrik) ■okking. (Anna Hendrika) i ning. (Helena 10001 Christina) [Kelder. (Marie Adriana Waldkótter. 1000 (Cornelia Maria I Guillemette) 700 Van Rossem. j (Alida Maria). öOOiVan Loon. (Jan I 50 Hendrik Cornells) 500 500' 700! I Rang of acte en| I verdere i toe latingen. j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 340