t I voornamen. I 23. 23. B merkingen- I I 1 HOOFDEN’ DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN SOORT Bedrag Straat of gracht, EN van Aan- BENAMING waar de NAMEN NAMEN’ N A M E N het school- DER EN EN Inkomsten EN school gevestigd is SCHOOL geld. VOORNAMEN. 150 Nihil. j Lodewijk) 50 1000: (Rinse 5'1 50 Anton 70) 600 q 6 M»b 600 590c! tl20</i 500e F -x Het Zieken 3de Sclioolwijk hoofdond I (1878). Rang of acte en verdere toe latingen. ond. (4878». id. ONDERWIJZERS, I jor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. Gvmn. M. O ond. (1878). Dagschool voor jongens en meisjes. hoofdond. (1878), Fr„ wisk gymn. hoofdond (1878). gyinn. hoofdond.- (1878). onds. (1878), boekh. v. M. O. onds. (1878). id. Rang of acte en verdere toe- V O O R N A M E N. latingen I a Heeft nog g 66 voor bet onderwijs inde handwerken. b id. c Heeft eene toeiage yan f 50 als te Scheve- ningen wo nende. Tevens voor de school aan de Ammunitie- haven. e Tijdelijk aangesteld. Bei kstra. B Anne) B'agner. B Johan) ■e Jong. (Anna Elisabeth) Biles (Johanna B Catharina) Biuwes de Boer. II i Maria Rinsjes) e Gruijter. (Johan Hendrik i erbaan. (Willem ijsbertus Johannes) an Dijk. (Jacobus HernardusCornelis1 ieijtze. (Maria Jo hanna) en vacature. «—k |Roel. (Willem en .v S f!2')O J Erdmann (George I I Alexander) (Rutten. Hendricus Jozephns Lode wijk) Nieuwkeik (Wil helmina) 1003 Dijkshoorn (Necltje) i 1950.— Bm Stappen. (Pieter Voor gemiiBCornelis) van Vrije woniq 1 350.-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 344