t i 1 J 1 23. 23- z I I (W ilhel-lf 50a HOOFDEN DEK SCHOLEN. SOORT KWEEK EL1NGEX. Bedrag Straat of gracht. EN van zlan- BENAMLNG waar de N A M E N NAMEN NAMEN werkingen. het school- DER Inkomsten EN school gevestigd is. EN EN SCHOOL geld. DOORNAMEN. VOORNAMEN. Nihil 50 1000a •WW; 600 COOa 600a 40c 500a 1N06 9b id. OW, 1120c' gymn. t I a—k, en s. Iliems. Dieter luhannes) In burg. (Frederik iVillem) [mond. (Dirk Gerrit) Ijlen. (Anna Hen- Irika Wilhelmina) kdals. (Maria kVilhelmina) pmbach.(Johanna llendrika) Maanen. (Aleida Johanna Auckje) tener. (Chistiaan bodewijk) onds. (1878) Fr. (1857). gyinn. t 1950 j X rije woning llswaat paria Margaretha) (1806), Fr. hoofdond. (1878), wisk. en gymn. ond. (1878), id ONDERWIJZERS, >r wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. Z 3 jx: -X k Dagschool ivoor jongensei! meisjes. Rang of acte en verdere toe- VOORNAM EN. latingen. Voor de handw. Leder. (Johanna Maria Petronella) niet akte voorde handw. van nut en smaak. Clau (Elisabeth) niet akte voor de handw. van nut til '1 IV 11 '1 Rang lof acte en i verdere toe- i latingen. a Hebben eene toelage van fêü als te ‘sGraven- bage wonende. b Hebben elk ((tevens voorde [school in de Badhuisstraat) (eene toelage ivan f 50 als te i’s-Gravenhage wonende. j c Tevens voor ide school in de (Badhuisstraat en de Duin straat. hoofdond. f 1200a Piet erse tnina Johanna Cornelia) 2iie.ianjr 1000a Pi et erse. (Henriette Petronella Adri ana) bring. (Johannes Franciscus) i hoofdond. I I (1857). i Hoogd I keek, wisk.j gymn I Duiker. (Fokke) hulponds i (1.857), handw. v buwer. (Thomas) nut en smaak. ird-Homberg| handw. v ‘L i nut en smaak, id. Keizerstraat (Schev.) 7de Schoolwijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 345