1 _x: i I 23- 23 I s 1 s f i _X C I HOOFDEN DER SCHOLEN. SOORT K WEEKELINGEN- Bedrag EN van BENAMING Aan- waar de N A M E N NAMEN N A M E N merkinr/en. het school- DEn Inkomsten. EN school gevestigd is. EN EN SCHOOL. geld. VOORNAMEN. f 1950 Snel (Frans) 100(1! rooi’ de band.: lond. (1878)J id. 6001 7C01 180! 991 B Openbare scho-\ len voor minver-\ mogenden. a—k en s bandw. voor nut en smaak. id. hoofdond (1857). I id. onds. (1878). id gvmn. voor M. O. -X Straat of gracht 700 Van der Schaft 600 (Sophia Dagschool voor jongens en meisjes. 500 40' per uur. Rang lof acte on I verdere toe- |()OIINAMEN.| latingen. f 60 Per maand: |voor 1 kind 60|f 0.55, voor| |2 kinderen uit! één gezin f 1.1 voor 3 kinde-l ren f 1.35 enj 40 voor elk kind, meer f 0.35. Achter Raamstr. 4de Schoolwijk. n Wijngaarden I datthijs, (Anna rederika) In Zwet. (Elizabet I laria) 2de Rang (1806) Fr. kans. Karei Philip). bi ijngaarden Serardus Jakobus) llinck. Johannes ■lattheus) ■kstra (Cornells ilerman) I sker. (Pieter I lohan Rosalie) M nraadt. (Thomas iVilhelm) t sshoff. (Maria I ■‘etronella) In Crefeld. (Hen- I lette nends. (Gradus Amelia) ONDERWIJZERS, wie de hoofden der scholen worden I bijgestaan. 1'1200 Jochem. (Johanna Jacoba) 1000 Hagemans (Alida Maria) hulpond. I (1857,. id. Rang lof acte en I verdere toe- VOORNAMEN. latingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 349