I 23 23. KWEEKELINGEV HOOFDEN DEH SCHOLEN. Bedrag SOORT EN van Aan- NAMEN BENAMING NAMEN waar de werkingen. NAME N HEIt EN EN EN geld. SCHOOL. VOORNAMEN. I VOORNAMEN. nezon. (Jacob) I 'oor de handw.: 40 600 600 650 99 Blum (Johann Heinrich. 600 180 Zu iderduin.f Jacoba) 500 Kraamer. (Wally Elisabeth) 1100 too ends. (1878). id. handw. voor nut en smaak. id. ond. (1878), id. c school gevestigd is -X hoofder.d, (1857) id hoofdond. (1857). Fr gymn. ond. (1878). f 1950 Vrije wonin Pei- maand: voor 1 kind t 0.55, voor 2 kinderen uit één gezin f 1, voor ieder 99 kind meer uit één gezin 10.35. Rang of acte en verdere toe latingen. Dagschool I <ik, ivoor jongens en en s meisjes. nippenburg. (Jo hanna Berendina). Rang of acte en verdere I Inkomsten, toe latingen. 8Graaf. (Johannes) Htschey (Willem Frederik) Verlengde Bad huisstraat. (Schev. "de Schoolwtjk. - Straat of gracht, I ONDERWIJZERS, >or wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. f1200 Toet. (Cornelia). iWally (Samuel) 1000 1050 hoofdond. I (1857), Fr, wisk.. Hoogd. voor !M O. (A. en B). lijker (Pieter Hendrik) apel (Willem Johannes) ludswaard. (Johan nes Frederik) alherbe. (Johanna Baptista) >rée (BankjeMaria) anderSteen. (Phi lippine Henriette) I het school 's j VOORNAMEN. -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 353