28 de Hoogstraat, vóór het So- aan C. J. A. Bouscholte 1.4 are aan het Alexandersplein, voor de som van 800; aan het Hoofdbestuur der Orde van Vrijmet selaren in Nederland 15.40 aren aan het Alex- andersplein voor de som van 19,250; aan B L. Wolff 3.7 aren aan de Prinse- straat, voor de som van 12,500; aan H. W. A. Croiset van üchelen 3,28 aren aan liet Alexandersplein, voor de som van 4700; aan J. Maas c.s. 4.10 aren aan de Falckstraat, tegen een jaarlijksche grondrente van/ 256.25; aan S. Timmer ongeveer 5.64 aren aan de Atjehstraat, tegen een jaarlijksche grondrente van f 0.70 per centiare; aan J. K. van Es 11.39 aren aan de Atjeh straat, tegen een jaarlijksche grondrente van 683.40; aan bet Bestuur der R. K. Begraafplaats ongeveer 38 aren aan de Riouwstraat, tegen een jaarlijksche grondrente van 1005.50; en 28 aren aldaar voor de som van f 14030; aan N. Biezeveld Hz. 2,69 aren, aan het Kanaal, hoek Atjehstraat, voor de som van ƒ5380. In erfpiacht werd uitgegeven aan de Commissie, uit de Algemeene Armen vergadering 5.80 aren duingrond aan den weg thans genoemd Klatteweg, tegen een jaarlijkschen canon van f 29. Ruiling werd aangegaan met: het Bestuur der Sociëteit de „Harmonie?' van 36.75 centiaren grond aan de Dagelijksche Groenmarkt, hoek Hoogstraat, tegen 14.50 centi aren grond aan cieteitsgebouw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 35