I 23 23- i 1 I z HOOFDEN DER SCHOLEN. K. WEEKELINGEX. SOORT Bedrag Straat of gracht, EN van .4<rn- BENAMING waar de NAMEN NAM E N NAMEN merkingen. het school- DER Inkomsten EN EN EN school gevestigd is. geld. SCHOOL I VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 4e Schoolwijk. Gabriêl) 2de Schoolwijk D Een 1 beek. (Hendrik) erbeek. (Dirk) teekenen Laan. 4de Schoolwijk. Dag en avond school voor jongens. hoofdond. (1857), Fr. Hoogd. wisk. ij bergen. (Julius Hendrik) Per jaar f50 Betaling bij het kwartaal. ‘2de rang (1806), Fr., Eng. i Z-7 en s c 3 a, Forlanier. (Pierre n en o. Gabriel) Per kwartaal dagschool f 15 avond school f 5, dag- en avondschool f -20. 5 K Per kwartaal dag- en avond school, laagste kl. t 18.75, middelkl. 1'25. hoogste klasse f 37.50 Avondschool afzonderlijk f 10 Voor meerkinderen uit één gezin vermindering met resp‘/4 ’/s Chmidt Crans. (Johan Michiel) hjmans. (Willem gymn. rederik Hermanns) voor M. O. looi.(Anna Elisabeth! handw Wilhelmina) avond-L, h. .(Michael (Jan Willemhoofdond. or jon-<j.,s ent.) 1857), Fr. Lange Raamstraat Dag- en 4e Schoolwijk. school voor gens en dag- j school voor I meisjes Rang of acte en I verdere toe- latingen. Fr. gvmn M O. ONDERWIJZERS, por wie de hordden der scholen worden bijgestaan. koers. (Theodorus [Jacobus) phin. (Louis) pijs. (Jacobus Her manns) por de gymnast. |an den Berg. I (Andries) Rang lof acte en I verdere toe- I latingen. hulpond. (1857), Fr. Hoogd. Eng. wisk., hulpond. (1857), ond. (1878) ■ichaël (Anna He- hcofdonds I lena Catharina) (1857)wi.-k. handw. Ilehake (Louis hoofdond. I Alexander Barth) 1(1878) teek Ie Lange Johannes)) hulpond. I (1857), Fr; |v. M O (A.) leiziger. (Jacobus j hoofdond. i I Anne Hendrikus) I (1857), Fr. Eng. leijer. (Pieter Ja- ond. (1878) Icobus) luiper (Hendrikus) hulpond. 11857)Hgd. M. O. (B teek. Z. O. Binnensingel. Dagschool voor 2de Schoolwijk jongens en meisjes.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 372