I 23. I 23. f I KWEEKELINGEN. HOOFDEN DEB SCHOLEN. SOORT Bedrag EX van Aan- BENAMING waar de NAMEN NAMEN N A M E N werkingen. het school tie n EX EX EX Inkomsten geld SCHOOL VOORNAMEN. VOORNAMEN p f/en 5 chmidt. (A. la i J G.) irandes (A.) a I Straat of gracht, I Molenstraat. tide School wijk. j ian Oosterwijk Petrus Antoni us) Bock (Albert II. W.) ONDERWIJZERS, wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. z. z 5 i VOORNAMEN. [Dag- en avond school voor jongen*.. m Weeren. Willem Frederik iugelesang. (bode wijk Leopold Willem) Rang acte en verdere I oe- latingen. fi h. |Tesch.(Johan Wendol ij hoofdond. 148571, Fr. Hoogd., Eng wisk. voor L. O., wisk (K I. en K. V). v. MO 3 oud. (1878), i hulpond. (1857), i wisk. Hoofdond. (1857), Hoogd. voor M O. Hoofdond. (1857), Fr. voor M. O. Kverts. (Jhr. Eduard phil. nat. tuijen. (Nicolaas Johannes Wijnandes Maria) levelander. (Willem Juhan) h>ers. (Benjamin Hendrik) I doctor, nat hist, voor M. 0. hulpond. (1857) I Fr. Eng. i voor M. O.l I hoofdond. (1857), Aardrijksk i voor M. O. Rang [of acte en j verdere toe- I latmgen. hulpond. (18571. Fr., Hoogd hulpond. (1875), i Fr. Eng. id. Per jaar: Dagschool l 1150 Dag-en i avondschool f180 Betaling per kwartaal t;>-j school gevestigd is.i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 375