30 f Totaal De landerijen bestaan uit van Boter straatje eenige kelders A. 88 63 “29 c. 59 68 28 55 ii. 17 7 2 28 De werkzaamheden, verricht aan den Grooten of St. Jacobstoren, bestonden hoofdzakelijk, in het vernieuwen van enkele platten, ladders en de rondgaande beplanking in de spits. Voorts in het betimmeren van de uurwerkkamer en het vertrek van den klokkenist, tot beveiliging van het aldaar geplaatste uurwerk, en ter voor koming van beschadiging der doorgaande ijzeren draden. 13 240 f 3027 2. Wei- en Teellanden Weiland, ter oppervlakte Teelland. Warmoeziersland Te samen waarvan de opbrengst bedroeg f 5838.97. In dit jaar zijn geen perceelen uit de pacht gekomen, en is slechts één stuk nieuw gemaakt land als weiland, ter oppervlakte van 21.34 aren, gelegen langs het pad naar de Zwem school aan het Kanaal, aan den pachter van de aangrenzende weilanden P. van Dgyne verpacht, voor een som van 34. a. Openbare Gemeentegebouwen. 1°. Verschillende gebouwen. B. EIGENDOMMEN, BESTEMD VOOR DEN PI BLIEKEN DIENST EN OPENBARE GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 37