i I 23. 23. I «I s s -X z 5 HOOFDEN DEK SCHOLEN. KWEEKELI.AGEV SOORT Bed rag Siraat of gracht, EN van Aan- BENAMING NAMEN waar de NAMEN N A M E N mer'.ingen. liet school PEK Ink OM EN EN EN school gevestigd is. SCHOOL. geld. VOORNAM E N. VOORNAMEN. VOORNAMEN IV Hsz (A.) kois. (C J.) n t.-z. (Hermina olianna) m». I Elisabeth i Cave. Henriette I1- Sophia Gesina 'alst (J.) wjinn. voor I L. en M. 0. ONDERWIJZERS, i win de hoofden der scholen worden bijgestaan. v. d. Spiegelstraat J Iste Schoolwijk. i Rang lof acte on verdere toe latingen. Rang ot acte enl verdere toe latingen. ap Koelink (Cecilia hoofdonds. I en t. .Theodora AnnaMaria i!i 1857), Fr. I Eng. Hoogd.l handw. v. I I n. en sm. 1 (Johannes) totonie) 'pnian. (Hendrik)lgyi kelinann. (Bertha, hulponds. Maria) j (1857), Fr. Eng. voor M. O (Al. jler. (Cecilia Fre-,onds.(1878)i derika Hendrika)! Fr. ksel Jnstina He-ends (1878): tna Johanna) man. Magdalena hoofdonds. 118571, Fr. I Eng. Hoogd.j v. M.O(A) ends. (1878). Eng. Dier- en planlenk. 1 v M. O. handw. I wisk. vooi M. 0 I gesch. en j aardrijksk i voor M. 0. Natnurk. voor M. 0 teekenen Dagschool voor meisjes. Per jaar: beneden 8 Ijaar f80, voor ‘kinderen van i 810 jaar f 100. 1012 jaar i f 120, 12 jaar en ouder f130 I Betaling bij het kwartaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 381