I if 23 23 I 302 J .A. antal kir. iexe sa.. Geboortedag Leeftijd van den van den Geen i S C. Il O L E N. .1 a ii »i erk i n <j e n. oudsten jongsten leerling. leerling. aanbur.. 1. 12 5. 9. It). 13. 14. 15. 3 7. 1. In de lagere klassen zitten 1879. 4 30 5085 5244 215 108 218 Totaal 4740 216 505 b. te Scheveningen. o 16 Totaal 21 1442 184 114 114 1465 69 98 a. 30 22 8 65 1600 Totaal 1456 I22 240 22 38 97 198 348 1548 Scholen voor minverin. te ‘s-Gravenhage Achter raamstraat Kerkstraat Hoefkade Sirtemastraat Noord wal Keizerstraat Badhuisstraat Duinstraat Bij de Gedenknaald 45 45 12 29 17 2 1880 1880 1880. 1880. 1880. 1880. 1880 16 leerlingen te veel. Zuid-Bniten- D1F. OP SCHOOI. ZIJN GEKOMIN. II 30 69 59 29 320 320 32(i 32ii 320 10 22 2 9 u f 320 348 40(1 40(i 29 Aug 15 Oct. 21 Sept. 25 Oct. 28 Oct. 11 Oct. 15 Oct. 5 Jan. 3 Oct. 14 14 15 11 13 329 344 374 395 21 23 19 19 41 11 23 16 61 49 56 73 6 72 76 68 71 id 8 1879. 1879. 1880. J 879. 4 29 23 58 6 76 9 II 16 15 51 34 304 289 272 299 292 15 23 18 46 17 51 35 32 19 36 11 1880. 1880. 1879. 35 19 15 10 35 29 28 52 124 39 55 27 43 33 39 39 76 52 34 306 296 302 333 311 13 14 13 11 18 38 12 25 4 10 36 72 44 36 13 38 94 14 90 26 6 525 401 348 448 315 544 1 00 516 544 384 30ti 320 14 14 14 14 13 1 i 13 13 13 12 10 70 81 i 95 1 56 7 31 50 25 42 5'. i 56 52 76 42 22 6 1880. 14 21 18 I 9 468 921 Illis 333 346 391 395 13 jaar I 29 i 20 9 475 357 335 435 331 543 I 571 510 i 535 405 290 298 5< 2 3I7 322 451 298 384 566 544 396 341 I 2489 i 310 45 I 37 i •9 i 13 53 88 77 I 72 i 57 118 82 172 113 i 38 i 21 1 Mei 12 Jan. 23 Juli 23 Maart 1880 j 3 Maart 12 Sept 12 Febr. 1880. 17 Nov. 7 April 1880. 17 Maart 1880 18 Mei 21 April 1880 ~2. 1 de sclkd I bestemd i I»IE OF. SCHOOL HFB11EN VEBt.ATKN Overgaan-* Navol-ide naar an-i braeh- dere open- andere of ten I bare of c..’... leertijd.; bijzondere redenen. jdere lagere. school lag.seinden scholen. 4. j 5. 6. derwijs genie- I tende. i Scholen voor onvenn. j a. te ’s-Gravenhage Nieuwe Schoolstraat Zwarteweg Ammunitiehaven Lepelstraat Lombardstraat 2) Kortenbosch llemsterhuisstraat Tullinghslraat Rem brandtst raat Roggeveenstraat Jufir. Idastraat. Zieken 479 r uesiemti W egen» l' an andere vanhuis! - 5? pfroldw» andere of openbare o(Vande C, X i de plaats onbekende; of bijzon- bewaar- ruime Aantal restanten I Op 1 Dec 1886 j 7"’ lanUl i Andere VVaan r| lagere Geen 1 eze e|scbolenofscboolon-; lofvoMoal 1 bewaar- -Bcdsen. tchü|en bezoe- kende. 11. 2. Tijdelijk singel. 3 In enkele klassen zitten te veel (in het geheel 14) leerlingen. 4 In de lagere klasse zitten te veel (in het geheel 16; leerlingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 393