l M 23 23 11 nd 7 I 08. I Geboortedag kinderen.. Leeftijd a n t a 1 Aantal van den van den Geen I 5 A a n m e rk in yen. S CII 0 L E N. jongster. oudsten leerling. leerling. 10. 13. 14. 15. 9. 5. 3 1 67 1 Sept. 1880 14 jaar 26 33 253 42 37 282 'J 19 19 3 115 15 129 153 1653 182 211 41 Totaal. 158 1574 114 1880. 4 Nov. 18 351 165 28 19 II 9 183 16 Burgerschool (2e soort} 22 30 Sept. 78 17 •’ll 197 21 25 6 29 7 Atjehstraat 188 BECAPITULATI E. 6550 22 78 385 382 277 103C6 1864 875 1020 9865 553 I 1166 Algemeen totaal b. te Scheveningen. Noordstraat DIE DE SCHOOI. HEBBEN VERLATEN. 1818 197 b. te Scbeveningen. Badhuisstraat 67 Hl l‘M 2 13 213 two -1 ■M ■jd 231 132 D y 29 34 38 39 36 35 381 239 91 tcholen bezoe kende. 11. 282 22 genie- i lende, i 12. 1880 1880. 1880 1880 I 1880 1880 17 15 15 15 16 16 26 39 I i 16 9 10 2 285 131 130 i 619 282 199 6 182 1738 1757 188 263 i 251 303 l 270 i 279 287 {plaatsen. 39 16 1 21 1 29 10 1 9 Aug. 1 Dec. 21 Aug. 22 Aug. 25 Aug. 30 Sept. 52 8 19 17 566 224 261 29 239 38 35 14 33 23 33 12 27 13 32 18 33 35 255 253 279 271 260 256 663 131 53 25 N. B. Onder de cijfers in kolom 5 zijn begrepen de kinderen, die naar elders zijn trokken en overleden. J Het verschil tusschcn de kolommen 8 en 9 komt niet overeen roet kolom 10, in de lagere klasse der meeste scholen enkele kinderen te veel zitten. 1880.! ten bare of leertijd bijzondere Uag.scholen! 4. Scholen voor onverm. Scholen roor m in rerm 1!uryerst holen I e soort Buryei school (2cfoor\, Burger scholen le soort a. te ’s Gravenhage. Lombardstraat (tijde).). Zuidwal Schelpkade Waalstraat Falckstraat Kor.ingin-Eromakade de - 1' I i 'l<- i F' l aaiib -3 Aantal restanten Op 1 Dec. 1886. I Andere bewaar- i der wijs 1223 I 1801 j DIE OP SCHOOI. I ZIJN GEKOMEN. I i -1 g Wegens 'an andere vanbuis „.„b-.v of openbare ofvande onbekende jbewaar- Ivuvmu. i - I scholen. 6. 7. Overgaan-! Na vol- de naar an- brach- jdere open-! andere of redenen, ‘^eschool. “r"

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 394