26 10 Juli: Afgewezen 40 24 4 Klasse. I 1 -2 1 I Totaal uitkomsten 'e, i i i 22 I I I I 2 25 1. II. IV. 1 1 2 42 I I I -> 2 41» I 1 1 tot IV. 1 tot III T<»egelaten tut eene lagere klasse. Toegelaten. I 1 Geëxamineerd.; Gedrag der leerlingen yang en ran het onderwijs. IToegelalen tot eene Afgewezen. I lagere klasse. Klasse, i Geëxamineerd. Toegelaten. I. II. III. IV. V. VI. Totaal lil. Uitkomsten der toelatingsexamens: 1. der gewone, op 7, 8, en De vlijt en de vorderingen der leerlingen gaven stof tot tevredenheid. Dit was, op zeer enkele uitzonderingen na, mede het geval ten aanzien van hun gedrag. De belangstelling in hunne boekerij blijft bij hen levendig. 2. Van buitengewone: a. Op 50 en 31 Augustus: b. 27 en 28 October werd één adspirant geëxamineerd voor de 2de klasse; voor die klasse afgewezen werd hij toegelaten tot de tste. c. 3 en 4 November werd één adspirant voor de 2de klasse geëxamineerd; hij werd toegelaten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 427