Van he Iste klasse tot he 2he 26 Bijlage III. I'll de isle a/deeling. en I it de ide Afdeeliii;/. A. Gevehs Lei ven. J. W. Hofstede. ,1. .1. Houtman (prijs). I’ C Kool. J. A. X. Patijn. E. Polis (prijs). II. E. E Hoell. G. M. Hutten (prijs). \V. F. Sti TTEKHEiM, (getuigschrift voor het Xederlandsch aderlandsche Geschiedenis). A Tak. Z T. N. DE JoNGIt VAN AltKEL (prijs). C. W. S. ClIAMEH (prijs). F. G. van Hbinse. Curatoren van het Gymnasium hebben, op 24 Juni en op 2, 5, 5 en I ITSI.AG der overgangsexamens, overgenomen uit hel officieel gedeelte van het Holland en s-Gravenhage, van Dagblad van Zuid- 8 en 10 Juli 1886. tengevolge van de 6 Juli gehouden overgangsexamens, de volgende leerlingen bevorderd en aan diegenen onder hen. die eb door groote en aanhoudende vlijt onderscheiden had den, de achter hun namen vermelde eereblijken toegekend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 432