27 Naakt model. Pleister-fragment. Pleisterbeeld. Cursus voor Vrouwelyke Leerlingen. Draadflguur. Meetkunstig figuur. Meetkunstig figuur. Ornament. Vierde klasse. Eervolle vermelding: L. S. Bernhard. Zesde klasse. Prijs va» aanmoediging: D. Si.HAFER, Zilveren Academie Medaille. Prijs .1. Koorenhoef, Zilveren Academie Medaille. Eervolle vermelding: K. \V. Glsoi.F. Vij/de klasse. Eerste onderaf deeling. PrijsMej. L. Pietersen. AccessitMej. VV. Lapidoth. Tweede ondera/deeling. Prijs: Mej. L. Van Ai.piien. Accessit Mej. .1. De Rochemont. Eervolle vermelding: Mej. C l>E Graai.. I'erde onderaf deeling. Prijs: Mej. G. Saniier. Accessit: Mej. E. Cateai van Rosenveiht. Eervolle vermelding: Mej. E. HaIWENUERG. Vierde onderafdeeling. Prijs: Mej. F Cateac van Hosenvelot.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 445