2N. ONAFGEBROKEN. TIJDELIJK. TE ZAMEN. Gezinnen. Personen. Gezinnen. Personen. 388 8-25 618 1589 J tijdstip des vorigen jaars, en daarmede ongeveer gelijk staande. Het gezamenlijk aantal der door liet Burgerlijk Armbestuur in 1886 bedeelden heeft, met uitzondering van dezulken ten wier behoeve reispenningen of transportkosten, enz. werden verstrekt, bedragen waaronder 279 eenloopende personen, en 339 gezinnen, uitma kende 1510 personen. Naar de verschillende kerkgenootschappen is de verdeeling ingericht naar het voorschrift vervat in art. 26 der verordening, als volgt Personen. Gezinnen. 761 230

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 455